Projekti

Pružamo više

  • Godine trajanja projekta: 2020. – 2022.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
  • Nositelj projekta: Općina Majur
  • Partneri: Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Lokalna akcijska grupa Una
  • Vrijednost projekta: 1.499.491,25 HRK
  • Cilj projekta: Projektom ”Pružamo više” doprinosimo rješavanju problema socijalne isključenosti starijih osoba i članova njihovih obitelji i širenjem socijalnih usluga u zajednici na području općina Hrvatska Dubica, Majur, Sunja i grad Hrvatska Kostajnica te nedovoljnih kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti starijih osoba i članova njihovih obitelji širenjem socijalnih usluga u zajednici.