O nama

Lokalna akcijska grupa Una

Lokalna akcijska grupa Una dobila je ime po rijeci jedinstvene smaragdne boje čija krajobrazna vrijednost čini ekološki najznačajnije područje LAG-a Una. Skupa s ornitološkim rezervatom Đol Dražiblato, Sunjskim poljem i parkom šuma Brdo Djed čini 45 % područja LAG-a Una koje pripada zaštićenoj površini NATURA 2000.

Grad Hrvatska Kostajnica i općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja nalaze se u južnom dijelu kontinentalne Hrvatske, a administrativno pripadaju Sisačko-moslavačkoj županiji. Zajedno na području od 1.045 km² LAG-a Una živi 11 221 stanovnik.

„Jedinstvena modro zelena dolina gostoljubivih domaćina uz prepune trpeze zdravih domaćih proizvoda, uokvirena niskom bisera povijesne baštine“ –

poput utvrda Zrinskih, kaštela Gvozdansko, arheološkog nalazišta Osječenica i ostalih 34 kulturnih dobara, vizija je koja najbolje opisuje povijesnu i tradicijsku važnost područja LAG-a Una.
Lag Una priroda

LAG Una osnovan je 11. kolovoza 2010. godine s ciljem revitalizacije ruralnog područja i unapređenja kvalitete života kroz poticanje razvoja gospodarstva i selektivnog turizma, obnove ili razvoja komunalne i društvene infrastrukture i održivog upravljanja okolišem, prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom.

Svoj dosadašnji rad temeljio je na aktivnostima animacije i aktivacije lokalnog stanovništva i članova, prikupljanju i distribuciji servisnih informacija, pisanju i provođenju nacionalnih i europskih projekata, (su)organizaciji lokalnih seminara, javnih tribina i lokalnih manifestacija, prezentiranju LAG-a Una i jačanju prepoznatljivosti područja.

Stanovnika

Naselja

Površina/km2

Kulturnih dobara

LAG Una djeluje u skladu sa svojom lokalnom razvojnom strategijom kao temeljnim strateškim dokumentom i okosnicom djelovanja te u skladu LEADER pristupa (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) koji govori o tome kako treba raditi, a ne što treba raditi.

Osnovna načela LEADER pristupa su: Održivi ruralni razvoj / Pristup temeljen na osobitostima područja / Pristup odozdo prema gore / Uspostavljanje lokalnih partnerstva / Inovativnost / Integralan i višesektorski pristup / Umrežavanje / Suradnja.

LAG Una djeluje u skladu sa svojom lokalnom razvojnom strategijom kao temeljnim strateškim dokumentom i okosnicom djelovanja te u skladu LEADER pristupa (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) koji govori o tome kako treba raditi, a ne što treba raditi.

Osnovna načela LEADER pristupa su: Održivi ruralni razvoj / Pristup temeljen na osobitostima područja / Pristup odozdo prema gore / Uspostavljanje lokalnih partnerstva / Inovativnost / Integralan i višesektorski pristup / Umrežavanje / Suradnja.

Postani član

S ciljem ostvarenja vizije, kao i strateških razvojnih ciljeva, LAG Una će u budućnosti raditi na povećanju dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, jačanju prepoznatljivosti područja kroz brendiranje istog i razvoju selektivnog turizma. Svojim radom, a u suradnji s lokalnim institucijama i drugim interesnim dionicima, stvarat će se pozitivne promjene sa željom neutraliziranja negativnog stanja – depopulacije stanovništva, niskog indeksa razvijenosti, neiskorištenosti prirodnog, kulturnog i gospodarskog potencijala.

Na području LAG-a Una nalazi se

%

svih šuma kestena u Hrvatskoj

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER

  Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
  Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”
  i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
  HR logo
  Leader logo
  EU logo
  HR logo
  Leader logo
  EU logo
  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
  Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH
  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja