Projekti

Aktiviraj se i zaposli

  • Godine trajanja projekta: rujan 2018. – rujan 2020.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
  • Nositelj projekta: Udruga za kreativni socijalni rad iz Zagreba
  • Partneri: Lokalna akcijska grupa Una – LAG UNA i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
  • Vrijednost projekta: 1.454.615,80 HRK
  • Cilj projekta: U provedbi projekta radilo se na povećanju mogućnosti za zapošljavanje, umanjivanjem rizika od socijalne isključenosti i siromaštva te na poboljšanju kvalitete rada stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade. Ciljne skupine činile su 24 dugotrajno nezaposlene osobe u Gradu Zagrebu i 24 osobe korisnici zajamčene minimalne naknade s područja djelovanja CZSS Hrvatska Kostajnica.
Aktiviraj se i zaposli