Projekti

Lokalni energetski dijalog

  • Godine trajanja projekta: 2013.
  • Izvor financiranja: National Programme for Croatia under the IPA –Transition Assistance and Institution Building Component for 2010
  • Nositelj projekta: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Zvono uz Kupu i Znanstveno edukacijski centar Višnjan
  • Partneri: LAG Una; Suradnici: LAG Vallis Colapis i LAGPoreština
  • Vrijednost projekta: 142.251,49 EUR
  • Cilj projekta: Osnažena je suradnja između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i građana u oblikovanju lokalnih politika održivog razvoja i zaštite okoliša. Projektni partneri organizirali su treninge za lokalne sudionike i opremili tri lokalna edukacijska centra u Višnjanu (Istarska županija), Sjeverovcu (Sisačko-Moslavačka županija) i Rečici (Karlovačka županija) praktičnim primjerima održivog korištenja energije, kao što su solarni kolektori, kotlovi na biomasu i fotonaponski paneli, a organiziran je i studijski posjet energetski održivoj lokalnoj općini u Europskoj Uniji.
Lokalni energetski dijalog