Projekti

Projekti Lokalne akcijske grupe Una

Kad se naše ruke slože

Projektom ''Kad se naše ruke slože“ pridonosimo pristupanju tržištu rada pripadnica ranjivih skupina te poboljšavanju kvalitete života starijih i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG-a Una, tj. grada Hrvatske Kostajnice i općina Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja.

Pružamo više

Projektom ''Pružamo više'' doprinosimo rješavanju problema socijalne isključenosti starijih osoba i članova njihovih obitelji i širenjem socijalnih usluga u zajednici na području Lag Una.

Projket Pružamo više

Postani član

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”
i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
HR logo
Leader logo
EU logo
HR logo
Leader logo
EU logo
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER