Projekti

Projekti Lokalne akcijske grupe Una

Kad se naše ruke slože

Projektom ''Kad se naše ruke slože“ pridonosimo pristupanju tržištu rada pripadnica ranjivih skupina te poboljšavanju kvalitete života starijih i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG-a Una, tj. grada Hrvatske Kostajnice i općina Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja.

Pružamo više

Projektom ''Pružamo više'' doprinosimo rješavanju problema socijalne isključenosti starijih osoba i članova njihovih obitelji i širenjem socijalnih usluga u zajednici na području Lag Una.

Projket Pružamo više

Postani član

EU logotipi
Financira EU - logo
HR logo
Leader logo
EU logo

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER