Projekti

Kad se naše ruke slože 2

  • Trajanje projekta: studeni 2022. – srpanj 2023.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond, program Zaželi – faza III.
  • Nositelj projekta: LAG Una
  • Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad – područni ured Hrvatska Kostajnica, Hrvatski zavod za socijalni rad – područni ured Sisak, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak
  • Vrijednost projekta: 1.484.200,00 HRK (196.987,19 EUR)
  • Opis projekta: Projektom ”Kad se naše ruke slože 2“ nastavljamo uspješnu priču koju smo započeli 2020. godine projektom Kad se naše ruke slože. Pridonosimo pristupanju tržištu rada pripadnica ranjivih skupina te poboljšavanju kvalitete života starijih i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG-a Una, tj. grada Hrvatske Kostajnice i općina Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja.
    Projektom se riješava problem manjka prilika za zapošljavanje žena te nedostatak njihovih kompetencija, motivacije i radnih kapaciteta uslijed dugorajne nezaposlenosti kroz brigu o starijim i nemoćnima potičući njihovu socijalnu uključenost i povećanje kvalitete života. 30 zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine svakodnevno će tijekom 6 mjeseci pružati uslugu pomoći u kući prema više od 180 krajnjih korisnika, a za uprvljanje projektom i administraciju zaposlene su 3 osobe.