Dokumenti

Statut, pravilnici i ostali dokumenti

STATUT

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a Una 2014.-2020. IV. izmjena

DODATAK 1. Popis stanovnika po naseljima JLS

DODATAK 2. NATURA 2000 na području LAG-a Una

DODATAK 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Una

DODATAK 4. Razrada SC3 LRS LAG-a Una

DODATAK 5. Kriteriji odabira PP LAG-a Una

DODATAK 6. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a Una

DODATAK 7. Struktura partnerstva LAG-a Una

DODATAK 8. Sažetak indikatora LRS LAG-a Una

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a Una 2014.-2020. II. izmjena

DODATAK 1. Popis stanovnika po naseljima JLS

DODATAK 2. NATURA 2000 na području LAG-a Una

DODATAK 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Una

DODATAK 4. Razrada SC3 LRS LAG-a Una

DODATAK 5. Kriteriji odabira PP LAG-a Una

DODATAK 6. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a Una

DODATAK 7. Struktura partnerstva LAG-a Una

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a Una 2014. – 2020. I. izmjena

DODATAK 1. Popis stanovnika po naseljima JLS

DODATAK 2. NATURA 2000 na području LAG-a Una

DODATAK 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Una

DODATAK 4. Razrada SC2 LRS LAG-a

DODATAK 5. Razrada SC3 LRS LAG-a

DODATAK 6. Kriteriji odabira PP

DODATAK 7. Popis sudionika u izradi LRS

DODATAK 8. Struktura partnerstva LAG-a

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a Una 2014. – 2020.

PRAVILNIK ZA ODABIR PROJEKATA NA NATJEČAJIMA LAG-a UNA

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBE, USLUGA I RADOVA

PLAN nabave za 2023. godinu

2. IZMJENA I DOPUNA PlanA nabave za 2022. godinu

DOPUNA PlanA nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora za 2022. godinu

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER

  Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
  Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”
  i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
  HR logo
  Leader logo
  EU logo
  HR logo
  Leader logo
  EU logo
  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
  Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH
  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

  Postani član