Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web stranice Lag Una

Pravne napomene

Sadržaj na web stranicama www.lag-una.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica www.lag-una.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.lag-una.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Lokalne akcijske grupe Una, Sv. Mihovila 2 – MAJUR, 44 430 Hrvatska Kostajnica (dalje u tekstu: LAG Una) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu LAG-u Una ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. LAG Una se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. LAG Una nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Web stranice LAG-a Una koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.
Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica LAG-a Una samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama LAG-a Una i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
Korisnik web stranica LAG-a Una uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. LAG Una isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica LAG-a Una u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica LAG-a Una smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.
LAG Una zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

LAG Una zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama LAG UNA.

Postani član

EU logotipi
Financira EU - logo
HR logo
Leader logo
EU logo

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER