Projekti

Kad se naše ruke slože

  • Godine trajanja projekta: 2020. – 2021.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond, program Zaželi – faza II.
  • Nositelj projekta: LAG Una
  • Partneri: Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Centar za socijalnu skrb Sisak, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak
  • Vrijednost projekta: 4.529.900,00 HRK
  • Cilj projekta: Projektom ”Kad se naše ruke slože“ pridonosimo pristupanju tržištu rada pripadnica ranjivih skupina te poboljšavanju kvalitete života starijih i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG-a Una, tj. grada Hrvatske Kostajnice i općina Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja.
    Projektom se riješava problem manjka prilika za zapošljavanje žena te nedostatak njihovih kompetencija, motivacije i radnih kapaciteta uslijed dugorajne nezaposlenosti kroz brigu o starijim i nemoćnima potičući njihovu socijalnu uključenost i povećanje kvalitete života.