Projekti

Women are loking for a new opportunity / Žene traže novu šansu

  • Godine trajanja projekta: veljača 2015. – listopad 2016.
  • Izvor financiranja: ESI – IPA Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II – Razvoj ljudskih potencijala.
  • Nositelj projekta: Općina Majur
  • Partneri: Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Donji Kukuruzari, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i LAG UNA
  • Vrijednost projekta: 108.246.62 eura
  • Cilj projekta: Cilj ovog projekta bio je sustavno jačanje žena i stvaranje boljih životnih uvjeta na područjima Općine Majur, Općine Donji Kukuruzari i Grada Hrvatska Kostajnica. U sklopu projekta je osnovana socijalna zadruga KORA kojoj je sjedište u Majuru. Konačni cilj osnivanja zadruge bio je otkupljivanje i plasiranje proizvoda orijentirajući se na ručne radove i poljoprivredne proizvode s naglaskom na ekološku proizvodnju.