Natječaji

OTVOREN 2. LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 2.200.531,20 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 29.400 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a).

Podnošenje prijave projekta odvijat će se isključivo od 19. srpnja do 9. rujna 2019. godine prema uputama u Natječaju (4.1. Podnošenje prijave projekta).

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice. Raspored radionica bit će naknadno objavljen. 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se dalje u tekstu.

OBAVIJEST o prvoj izmjeni Natječaja vidi OVDJE.

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 1.1.1. NEISPRAVAN

LAG NATJEČAJ 1.1.1. 1. IZMJENA

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori) 

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. Uputa MZOIE

Prilog VIII. Pojašnjenje kriterija odabira NEISPRAVAN

Prilog VIII. Pojašnjenje kriterija odabira1. IZMJENA

Prilog IX. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Una

Prilog X. Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa

Prilog XI. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog XII. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka LAG-u Una

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: una.lag.hr@gmail.com. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-una.hr.

S ciljem jednakog tretmana, LAG Una ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

–  PITANJA I ODGOVORI  –

1. P: Imam pitanje vezano uz ispunjavanje prijavnog obrasca (Natječaj 1.1.1). Na stranici 14 obrasca, stavka II. 3.5. piše da je potrebno navesti sve čestice na kojima se provodi ulaganje. Obzirom da se u našem slučaju radi o ulaganju u mehanizaciju, trebamo li onda navesti samo česticu na kojoj je registriran OPG ili nešto drugo?

O: Kod navedenog stavka biste trebali navesti česticu gdje će se pokretna oprema, odnosno mehanizacija, trajno nalaziti (sjedište/prebivalište poljoprivrednog gospodarstva ili druga lokacija).

2. P: Potencijalni prijavitelj ima u planu prijaviti projekt koji se sastoji od dva segmenta: izgradnja montažnog objekta (nadstrešnice) i krčenje poljoprivrednog zemljišta i njegovo pretvaranje u pašnjak (poljoprivredno zemljište koristilo bi se kao pašnjak za ispašu stoke). Kako je navedeno u Listi prihvatljivih ulaganja, prihvatljivo je ulaganje u poboljšanje poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a u svrhu realizacije projekta. Sukladno navedenom, da li je uređenje poljoprivrednog zemljišta koje će služiti za ispašu, a ne za izgradnju prije navedene nadstrešnice prihvatljiva aktivnost unutar ovog natječaja?

O: Prihvatljivo je privođenje zemljišta kulturi u svrhu pašnjaka, odnosno za ispašu stoke. Sve što se navodi u EVPG kalkulatoru (pašnjaci) smatrat će se prihvatljivom aktivnosti.