Novosti

Objava rezultata 7. LAG Natječaj

Upravni odbor LAG-a Una, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2023. godine donio je Odluke o odabiru projekata za prijave projekata podnesene na 7. LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljenog na mrežnim stranicama od dana 20. lipnja 2023. godine.
Ukupno su izdane dvije Odluke o odabiru projekata ukupne vrijednosti 100.000,00 EUR.

Konačnu Rang listu 7. LAG Natječaja – TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ možete preuzeti u nastavku.

Svim prijaviteljima koji su ostvarili pravo na potporu želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.