Novosti

OTVOREN 7. LAG NATJEČAJ – TIP OPERACIJE 3.1.1. (7.4.1.)

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021, 134/21, 10/2023), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una dana 20.6.2023. godine objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Raspoloživa sredstva: 100.000,00 EUR.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR.
Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om).
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 6.7.2023. godine, a najkasnije do 16.8.2023. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: info@lag-una.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku (zip datoteka).