Novosti

OBAVIJEST O 2. IZMJENI 6. LAG NATJEČAJA – TIP OPERACIJE 3.1.1.

LAG Una obavještava sve potencijalne prijavitelje na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, objavljenog 29. studenog 2021. godine da je donesena Odluka o 2. izmjenama 6. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1.

Izmjena Natječaja odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Izmijenjeni dio Natječaja sada glasi: “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021., a najkasnije do 15.2.2022. na adresu:

 LAG Una

Sv. Mihovila 2, Majur

44430 Hrvatska Kostajnica.”

U ostalim dijelovima Natječaj i ostala pripadajuća natječajna dokumentacija, ostaju neizmijenjeni.

Izmijenjeni tekst Natječaja dostupan je ovdje.