Novosti

Objava rezultata 5. LAG Natječaja

Upravni odbor LAG-a Una, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2023. godine donio je Odluke o odabiru projekata za prijave projekata podnesene na 5. LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a Una objavljenog na mrežnim stranicama od dana 29. studenog 2021. godine.

Ukupno je izdano devet Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 197.363,95 EUR.

Konačnu Rang listu 5. LAG Natječaja – TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” možete preuzeti u nastavku.

Svim prijaviteljima koji su ostvarili pravo na potporu želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.