Novosti

Objava rezultata 6. LAG Natječaja

Upravni odbor LAG-a Una, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2022. godine donio je Odluke o odabiru projekata za prijave projekata podnesene na 6. LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljenog na mrežnim stranicama od dana 29. studenog 2021. godine.
Ukupno je izdano 5 Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 1.871.200,00 kuna.

Konačnu Rang listu 6. LAG Natječaja – TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ možete preuzeti u nastavku.

Svim prijaviteljima koji su ostvarili pravo na potporu želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.