Natječaji

OTVOREN 3. LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 3.1.1.

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019); a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu:: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una objavljuje   

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1.

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.122.720,00 HRK.
Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, dok  ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Podnošenje prijave projekta odvijat će se isključivo od 23. ožujka do 26. travnja 2021. godine prema uputama u Natječaju.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionica čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku (zip datoteka).

3. LAG Natječaj _ TO 3.1.1._ LAG UNA