Novosti

OBAVIJEST O 1. IZMJENI 4. LAG NATJEČAJA – TIP OPERACIJE 1.1.3.

LAG Una obavještava sve potencijalne prijavitelje na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, objavljenog 29. studenog 2021. da je došlo do izmjene Natječaja. Izmjena se odnosi na Prilog IV Natječaja – POJAŠNJENJE KRITERIJA ODABIRA.

Također je ispravljena tehnička pogreška u oznaci, tj. u broju priloga V – Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka i VI – Izjava o nepostojanju sukoba interesa.

4. LAG Natječaj, TO 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” s izmjenama dostupan je ovdje.