Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una na dan 29.11.2021. objavljuje: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Lokalna akcijska grupa Una objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Una 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.246.063,50 HRK , gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku (zip datoteka).

Izmjena Natječaja nalazi se u nastavku (zip datoteka), a izmjena se odnosi na Prilog IV – Pojašnjenje kriterija odabira.