Novosti

STRATEGIJA RAZVOJA PODRUČJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE UNA 2013.-2014.

Strategija razvoja područja Lokalne akcijske grupe Una’ 2013.-2014. temeljni  je dokument strateškog planiranja područja koje obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave: grada Hrvatske Kostajnice te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Majur, Jasenovac i Sunja.

 

Lokalna akcijska grupe Una
Lokalna akcijska grupe Una

Dokumentom je izrađen plan održivog i ujednačenog razvoja cjelokupnog područja na kojem djeluje Lokalna akcijska grupa Una. Kako je poljoprivreda vrlo važna gospodarska grana na cijelom području LAG-a, u Strategiji je stavljen poseban naglasak na daljnjem unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Također treba istaknuti kako gotovo cijelo područje LAG-a Una graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom te je kroz prioritete postavljene Strategijom moguće kreirati brojne prekogranične projekte čija bi realizacija trebala pridonijeti provedbi Programa prekogranične suradnje RH-BIH.