Novosti

Radionice projekta “WOOL”

u sklopu međunarodnog projekta „WOOL“ (hrv. „VUNA“), održavat će se radionice, a prva, na kojoj će polaznici učiti o vuni te stjecati nove vještine održat će se u utorak, 26.10.2021. godine u 16:00 sati, u prostorijama Kulturnog centra u Majuru, Davorina Trstenjaka 29.

Pozivamo Vas da sudjelujete na radionicama “WOOL” projekta koji promovira očuvanje kulturne i prirodne baštine kroz obradu i oplemenjivanje te dizajniranje i promociju proizvoda od vune, koji su duboko ukorijenjeni u tradiciju regije ADRION te osvještavanje lokalnog stanovništva o iskoristivosti vune.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite mailom na: info@lag-una.hr / da se javite osobno u Općinu Majur, telefonski (044/859-092) ili mailom (opcina-majur@opcinam.tcloud.hr). Rok za prijave je ponedjeljak, 25.10.2021. godine.

Informaciju o održavanju slobodno prenesete svima za koje smatrate da bi bili zainteresirani za ovu radionicu.

Općenite informacije o projektu pronađite ovdje.