Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una dana 29.11.2021. godine objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Raspoloživa sredstva: 1.871.200,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije do 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: info@lag-una.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku (zip datoteka).

(1. Izmjena Natječaja prema Odluci od 12.1.2022. odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Izmijenjeni dio Natječaja sada glasi: “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021., a najkasnije do 31.1.2022. na adresu: LAG Una, Sv. Mihovila 2, Majur, 44430 Hrvatska Kostajnica.”)

(2. Izmjena Natječaja prema Odluci od 28.1.2022. odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Izmijenjeni dio Natječaja sada glasi: “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021., a najkasnije do 15.2.2022. na adresu: LAG Una, Sv. Mihovila 2, Majur, 44430 Hrvatska Kostajnica.”)

(3. Izmjena Natječaja prema Odluci od 14.2.2022. odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Izmijenjeni dio Natječaja sada glasi: “Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021., a najkasnije do 28.2.2022. na adresu: LAG Una, Sv. Mihovila 2, Majur, 44430 Hrvatska Kostajnica.”)