Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una objavljuje: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Raspoloživa sredstva: 1.474.797,98 HRK.

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 29.400 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije do 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku (zip datoteka).

  1. Izmjena Natječaja nalazi se u nastavku (zip datoteka), a izmjena se odnosi na Prilog VIII – Pojašnjenje kriterija odabira.