Novosti

KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE, SVE SE MOŽE, SVE SE MOŽE

Kako bi poboljšali kvalitetu života svojih stanovnika, konkretno starijih i osoba u nepovoljnom položaju, LAG Una u lipnju 2020. godine postaje dio priče programa „Zaželi“. U sklopu navedenog programa provodi se projekt „Kad se naše ruke slože“ na području LAG-a (općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur, Sunja i grad Hrvatska Kostajnica) preko kojeg je zaposleno ukupno 57 osoba.

Okosnicu projekta čini 50 zaposlenih žena, pripadnica ranjivih skupina za čije se djelovanje, kao i za uspješnu provedbu projekta, brine tim formiran od voditelja projekta, administratora i 5 koordinatora. Rješavamo problem manjka prilika za zapošljavanje žena te nedostatak njihovih kompetencija, motivacije i radnih kapaciteta uslijed dugotrajne nezaposlenosti kroz brigu o starijim i nemoćnim te osobama u nepovoljnom položaju, potičući njihovu socijalnu uključenost i povećanje kvalitete života.

KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE, SVE SE MOŽE, SVE SE MOŽE
KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE, SVE SE MOŽE, SVE SE MOŽE

Projektom koji se provodi do prosinca 2021. godine, također su osigurana sredstva usmjerena na pripadnice ranjivih skupina što osim plaće za rad uključuje i sredstva za nabavu higijenskih potrepština koje olakšavaju zaposlenicama brigu o prostoru u kojem korisnici žive, sredstva za dodatne edukacije žena koje će im pomoći da nakon isteka ugovora budu konkurentnije na tržištu rada te sredstva za nabavu promotivne opreme.

Zaposlene pripadnice ranjivih skupina svakodnevno stavljaju osmijeh na više od 300 zadovoljnih lica naših krajnjih korisnika, što je posebno inspirativno u vremenu kada smo osim epidemiološkom situacijom, pogođeni i razornim potresom te samim time i povećanim opsegom potreba stanovništva. Ništa od navedenog nije slomilo duh niti zaustavilo provedbu projekta, dapače, sigurni smo da će nas sve skupa dodatno ojačati.