Novosti

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  21. studenog 2022. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Predmet izmjena natječaja je produženje roka za provedbu (realizaciju) projekta u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, i posljedično EPFRR-a.

Izmjenom svih natječaja, rok za završetak provedbe projekta je 24 ili 36 mjeseci (ovisno o propisanome u svakom pojedinom natječaju) od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

Završetak provedbe projekta smatra se dan podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Valja naglasiti da se izmjene odredbi primjenjuju na sve postupke u tijeku bez obzira na to kada su započeti i po kojim pravilima bi trebali biti završeni. Drugim riječima, izmjena odredbi primjenjiva je i na već ugovorene/odobrene projekte.

Aneksi ugovora/izmjena odluka o dodjeli sredstava neće se izrađivati već izmjena natječaja ima pravnu snagu na sve strane u postupku.

Za više informacija možete kliknuti ovdje.