Novosti

ZAPOČELA PROVEDBA ERASMUS PROJEKTA „UNLOCK – OTKLJUČAJMO POTENCIJAL RURALNIH PODRUČJA“

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak započeo je s provedbom projekta „UNLOCK – Otključajmo potencijal ruralnih područja“ koji je financiran sredstvima iz programa ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike. Opći cilj projekta je poticati zapošljavanje odnosno samozapošljavanje mladih osoba kroz stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva mladih u ruralnim područjima te pružanja podrške mladim poduzetnicima, dok je specifični cilj projekta razvijati politike za mlade s fokusom na stvaranje prilika za (samo)zapošljavanje mladih osoba u ruralnim područjima kroz razvoj poduzetništva i poticanje pozitivne poduzetničke klime za mlade. 

Ruralna područja koja će projekt obuhvatiti su Glina, Majur i Hrvatska Kostajnica, u kojima će se provoditi nekoliko glavnih aktivnosti: online konzultacije s mladima, fokus grupe s učenicima, sastanci mladih i donositelja odluka te konferencija o mogućnostima za mlade u ruralnim područjima.

UNLOCK – OTKLJUČAJMO POTENCIJAL RURALNIH PODRUČJA
UNLOCK – OTKLJUČAJMO POTENCIJAL RURALNIH PODRUČJA

Projekt će otvoriti prostor za razgovor i raspravu te zajedničko promišljanje mladih i donositelja odluka o potrebama ruralne mladeži te jačanju sustava podrške mladim poduzetnicima. Rezultat projekt bit će Akcijski plan za razvoj poduzetništva mladih u Glini, Majuru i Hrvatskoj Kostajnici koji će sadržavati konkretne akcije koje će voditi ka ispunjenu potreba mladih i pružanju još efikasnije podrške na tržištu rada. Uspješnu provedbu projekta omogućit će snažno i raznoliko partnerstvo, odnosno sinergija javnog i civilnog sektora. Naime, u projektu sudjeluje 11 partnera, a to su: Sisačko-moslavačka županija, Srednja škola Glina, Grad Glina, Općina Majur, Grad Hrvatska Kostajnica, LAG Una, LAG Zrinska Gora-Turopolje, Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj, civilnog društva ”LUTUM”, Udruga mladih Invictus, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost projekta je 9.505,00 EUR, a provodit će se kroz 13 mjeseci, odnosno od 1.9.2020. – 30.9.2021. godine.