Novosti

SEMINAR – TURISTIČKI VODIČI

LAG Una u sklopu projekta „Zelena priča“ omogućava (besplatno) pohađanje seminara za turističke vodiče za područje Sisačko-moslavačke županije. Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.).

Planirano je da će edukacija započeti u drugoj polovici siječnja 2024. godine, a sastoji se od općeg i posebnog dijela. Nastava općeg dijela programa trajat će do ožujka 2024. godine i izvodit će se online. Drugi dio seminara odnosi se na nastavu posebnog dijela, odnosno na nastavu za Sisačko-moslavačku županiju te se sastoji od predavanja i terenske nastave. Završni ispit planiran je u drugoj polovici svibnja i lipnju 2025. godine. (Napominjemo kako su navedeni termini informativnog karaktera i moguće su promjene).

Polaznici moraju imati prebivalište na području LAG-a Una, imati minimalno srednju stručnu spremu te je poželjno da imaju veze s područjem turizma.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave za edukaciju na način da popune obrazac iskaza interesa i dostave nam ga putem e-maila info@lag-una.hr najkasnije do 10. siječnja 2024. godine.

Napomena: Broj mjesta za besplatnu edukaciju je ograničen!