Projekti

Projekti Lokalne akcijske grupe Una

Aktiviraj se i zaposli

U provedbi projekta radilo se na povećanju mogućnosti za zapošljavanje, umanjivanjem rizika od socijalne isključenosti i siromaštva te na poboljšanju kvalitete rada stručnjaka koji rade s korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Znanjem do nove šanse

Opći cilj projekta bio je pridonijeti jačanju socijalnog uključivanja i integracija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada u skladu sa županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala.

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Obuka i priprema lokalnih dionika za učinkovitu društvenu praksu; sposobnost planiranja i provođenje održivog razvoja, mogućnost procjene i promišljanja modela društvene promjene i razvoja.

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Lokalni energetski dijalog

Osnažena je suradnja između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i građana u oblikovanju lokalnih politika održivog razvoja i zaštite okoliša.

Lokalni energetski dijalog

Postani član

EU logotipi
Financira EU - logo
HR logo
Leader logo
EU logo

PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER