Novosti

OBAVIJEST – OTVORENA TRI LAG NATJEČAJA

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa Una na dan 29.11.2021. godine objavljuje: 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na LAG Natječaje održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr.

Tekst sva tri natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u zip datoteci na web stranici LAG-a Una, u poglavlju Natječaji.