Novosti

LAG UNA ZAPOSLIO 5 MLADIH OSOBA

Lokalna akcijska grupa Una’ je preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlila pet administrativnih djelatnika na period od 6 mjeseci. Mladi će u sklopu programa ”Mladi i EU – pokretači ruralnog razvoja” aktivno raditi na poslovima pripreme, pisanja i provedbe projekata kao i informiranju javnosti o istima. Kroz rad u uredu radit će i na organizaciji javnih tribina, edukacija i seminara, surađivati s lokalnim institucijama i organizacijama na izradi nove Lokalne strategije 2014. – 2020. te i sami sudjelovati na edukacijama vezanim za upravljanje EU projektima i tako stjeći nove vještine i znanja vezana uz pripremu projekata financiranih iz EU fondova.

Krajnji cilj ovog projekta je stvoriti projektni tim mladih i stručnih osoba koji će biti osposobljeni provoditi projekte i na taj način biti potencijalni pokretači svojih ruralnih sredina.