Objava rezultata 4. LAG Natječaja

Objava rezultata 4. LAG Natječaja

Upravni odbor LAG-a Una, na sjednicama održanim dana 3. kolovoza 2022. godine i 12. rujna 2022. godine, donio je Odluke o odabiru projekata za prijave projekata podnesene na 4. LAG Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ za tip...
Objava rezultata 4. LAG Natječaja

POZIV ZA RADIONICU ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a UNA

Lokalna akcijska grupa Una koja obuhvaća područje grada Hrvatska Kostajnica i općine: Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja izrađuje Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Una za razdoblje 2023.–2027. te poziva sve zainteresirane dionike na radionicu koja će se održati u...