Otvoreni natječaji

Ispis
Kategorija: Natječaji
Kreirano 21 Ožujak 2018


Otvoren Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.  Datum završetka natječaja: 13.12.2018.. (Nacionalna razina!). Više informacija dostupno ovdje

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Datum završetka natječaja:  31.12.2018.. Više informacija dostupno ovdje

Otvoren Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Prijave moguće do 28.9.2018.. Više informacija dostupno ovdje

Otvoren Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Datum završetka natječaja:  14.09.2018.. 

Otvoren natječaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije". Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. rujna 2018. Ukoliko preostane financijskih sredstava, prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar sljedeća dva roka: 10. prosinca 2018. i 11. ožujka 2019. Više informacija dostupno ovdje

Tip operacije  8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva; natječaj je otvoren do 31.10.2018.
Tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima, natječaj je otvoren do 31.10.2018.
Više informacija dostupno ovdje.

Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, do 31.10.2018Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva, natječaj je otvoren do 17.10.2018.
Više iinformacija dostupno ovdje.


Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« , natječaj je otvoren do 17.10.2018.
Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«, natječaj je otvoren do 17.10.2018.
Više informacija dostupno ovdje

Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više informacija dostupno ovdje.

Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2018. godinu, poziv je otvoren do 24. rujna 2018. Više informacija dostupno ovdje

Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
Prijave na ovaj natječaj su moguće do 24.9.2018. do 23:55h. Više informacija dostupno ovdje. 

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)” (KK. 04.1.2.01). Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine. Više informacija je dostupno ovdje

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., otvoren do 21.09.2018..
Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka, otvoren do 21.9.2018..
Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja, do 21.09.2018.
Više informacija o navedenim natječajima dostupno je ovdje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo javne pozive, a više informacija je dostupno ovdje.

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika