Natječaj za radno mjesto Administrator/obrazovni mentor

Ispis
Kreirano 27 Kolovoz 2018

Radno mjesto: Administrator/obrazovni mentor

 MAJUR, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.8.2018.


 30.8.2018.

 

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike 
 • excel
 • word
 • internet
 • powerpoint

 Kategorija B


 Nije važno


 Lokalna akcijska grupa Una
Sv. Mihovila 2, Majur
44 430 Hrvatska Kostajnica
 
KLASA: 102-01/18-01/01
URBROJ: 2176/14-06-18-2
Majur, 22. kolovoza 2018. godine
 
Na temelju članka 33. Statuta Lokalne akcijske grupe „Una“ predsjednica Lokalne akcijske grupe Una vezano uz provedbu projekta „Aktiviraj se i zaposli!“, raspisuje
 
OGLAS
za prijam Administratora/obrazovnog mentora na određeno vrijeme
 
 
Lokalna akcijska grupa Una je partner u projektu „Aktiviraj se i zaposli“ u sklopu programa Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina koji će biti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i čije potpisivanje ugovora se očekuje.
 
Nositelj projekta je Udruga za kreativni socijalni rad iz Zagreba, a partner Centar za socijalnu skrb u Hrvatskoj Kostajnici.
 
 
1. ADMINISTRATOR/OBRAZOVNI MENTOR – 1 izvršitelj
 
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 24 mjeseca
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (50% administrator, 50% obrazovni mentor)
 
4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Sisačko-moslavačke županije
 
5. Opis poslova:

 • prikupljanje dokumentacije
 • pomoć voditelju projekta kod provedbe postupaka nabave te poslova vezanih uz izvještavanje provedbenog tijela
 • motivacija i odabir nezaposlenih korisnika ZMN-a
 • koordinacija i administrativno praćenje obrazovnih aktivnosti i provedbe programa za osnaživanje i razvoj mekih vještina nezaposlenih osoba
 • umrežavanje s lokalnim poslodavcima u sektoru turizma i ugostiteljstva te graditeljstva

 
6.   Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) završena SSS, VŠS, VSS
d) vozačka dozvola B kategorije
e) poznavanje rada na računalu
 
7.  Za prijavu na oglas kandidati/tkinje su dužni priložiti:

 1. zamolba
 2. životopis
 3. presliku osobne iskaznice
 4. presliku dokaza o završenoj školi
 5. preslik vozačke dozvole

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je na zahtjev prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.
 
Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.
 
Vlastoručno potpisana zamolba za oglas, potpisana od strane podnositelja/ice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno do 30.08.2018.), s naznakom:
 
»Oglas za prijam Administratora/obrazovnog mentora – ne otvarati«
 
 na adresu:
Lokalna akcijska grupa Una
Sv. Mihovila 2, Majur
44 430 Hrvatska Kostajnica

 
O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni.
 

 
Predsjednica
 
Klementina Karanović, mag.ing.agr.
 

Poslodavac


 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA UNA


 pismena zamolba: Sv.Mihovila 2, 44430 Hrvatska Kostajnica

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika