LAG UNA zaposlio pet mladih osoba

Ispis
Kreirano 22 Srpanj 2015

Lokalna akcijska grupa ''Una'' je preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlila pet administrativnih djelatnika na period od 6 mjeseci. Mladi će u sklopu programa ''Mladi i EU - pokretači ruralnog razvoja'' aktivno raditi na poslovima pripreme, pisanja i provedbe projekata kao i informiranju javnosti o istima. Kroz rad u uredu radit će i na organizaciji javnih tribina, edukacija i seminara, surađivati s lokalnim institucijama i organizacijama na izradi nove Lokalne strategije 2014. – 2020. te i sami sudjelovati na edukacijama vezanim za upravljanje EU projektima i tako stjeći nove vještine i znanja vezana uz pripremu projekata financiranih iz EU fondova.

Krajnji cilj ovog projekta je stvoriti projektni tim mladih i stručnih osoba koji će biti osposobljeni provoditi projekte i na taj način biti potencijalni pokretači svojih ruralnih sredina.

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika