Poziv na redovnu izbornu Skupštinu LAG UNA

Ispis
Kreirano 20 Lipanj 2014

Dana 12.06.2014. godine je održana 14. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe ''UNA'' u Općini Majur s početkom u 9,30 sati. Na sjednici su donesene određene odluke i promjene unutar LAG-a UNA. Temeljem toga je proistekla potreba za organiziranjem i održavanjem Skupštine LAG-a UNA koja će se održati 01.07.2014. godine u Vatrogasnom domu u Općini Majur. 

Na skupštini će biti predložen slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izborne skupštine i pozdravni govori

  2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

  3. Utvrđivanje broja prisutnih i kvoruma

  4. Izbor novih članova Udruge

  5. lzvješće Predsjednika Udruge o radu 2010.-2014.

  6. Financijsko izvješće Udruge

  7. Izvješće Predsjednika Nadzornog odbora

  8. Rasprava o izvještajima

  9. Razmatranje i usvajanje nacrta Statuta LAG UNA

10. Izbor Upravnog odbora Udruge

11. lzbor Nadzornog odbora Udruge

12. lzbor Upravitelja Udruge

13. lzbor Predsjednika i potpredsjednika Udruge

14. Obraćanje Predsjednika i plan rada Udruge

15. Donošenje odluke o članarinama za 2014. godinu

16. Razno

 

Na Skupštinu LAG-a UNA pozvani su svi članovi Skupštine i oni koji žele prisustvovati.

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika