Javni poziv za zapošljavanje stručno administrativnih djelatnika

Ispis
Kreirano 11 Ožujak 2014

Temeljem odredbe članka 20. Statuta LAG UNA, Upravni odbor je na 12. Sjednici donio

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNO ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA
-više izvršitelja-

Javiti se mogu sve zainteresirane punoljetne osobe; prednost imaju osobe sa područja LAG-a ''UNA''. Izabrane osobe potpisuju Ugovor o radu na određeno vrijeme do 08.07.2015. godine, uz obavezan probni rok u trajanju 3 (tri) mjeseca.

1. Djelokrug zaduženja i obveze:
-administrativni i organizacijski poslovi vezani uz dnevno funkcioniranje udruge i njezinih programa i projekata što podrazumijeva: brigu o dnevnim uredskim poslovima (vođenje zapisnika, editiranje, administriranje web stranice, press cliping i sl.)
-komunikacija s postojećim i potencijalnim partnerima, korisnicima projekata, vanjskim suradnicima, medijima i sl., sukladno uputama voditelja LAG-a
-pomoć pri organizaciji javnih nastupa LAG-a
-pomoć pri pisanju i prijavljivanju projektnih nacrta na natječaj, ravnopravno sudjelovanje u pisanju, pripremama i provedbama projekata i aktivnosti LAG-a
-pomoć pri promoviranju projekata i aktivnosti u organizaciji LAG-a
-vođenje osnovnih financijskih poslova LAG-a
-vođenje baze podataka i članstva LAG-a
-administriranje ostalih uredskih poslova udruge
-koordinacija rada volontera i vježbenika,
-navedeni posao podrazumijeva i sve ostale radne zahtjeve nadređene osobe

2. Tražene kvalifikacije:
-visoka osobna motiviranost
-poznavanje metodologije pripreme i provedbe projekata za razvoj zajednice za sufinanciranje iz nacionalnih i međunarodnih izvora
-poznavanje načela administrativnog projektnog izvješćivanja
-razvijene analitičke sposobnosti
-spremnost na cjeloživotno učenje
-spremnost za putovanja i terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu
-visok stupanj radne etike

3. Stručna sprema:
-Student završnih godina studija na veleučilištu, Stručni specijalist (završen studij na veleučilištu),
-Edukacija iz Strateškog planiranja, EU fondova i Upravljanja projektnim ciklusom
-Jezici: Engleski (C i/ili B razine)
-Vozačka dozvola: B kategorija
-Vještine: poznavanje i rad u Microsoft Word-u, Excel-u i Power Point-u


Uz prijavu kandidati/nje su dužni priložiti:
- Motivacijsko pismo
- Životopis (Europass CV)
- Dokaz o stručnoj spremi
- Presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- Dokaz o znanju engleskog jezika (poželjan)
- Dokaz o poznavanju rada na računalu (poželjan)
- Preslika vozačke dozvole - može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu
- Uvjerenje suda o nekažnjavanju-može se dostaviti nakon potpisa Ugovora o radu.

Kandidati će se odabrati na temelju naprijed navedenih uvjeta i obavljenih testiranja i/ili razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti do 15. ožujka 2014. godine na adresu: Upravni odbor LAG UNA, S. i A. Radića 4, 44 440 Dvor, s naznakom PRIJAVA NA JAVNI POZIV .

ZA UPRAVNI ODBOR LAG UNA:

Milan Oblaković, predsjednik

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika