Strategija razvoja područja Lokalne akcijske grupe Una 2013.-2014.

Ispis
Kreirano 21 Ožujak 2013

Strategija razvoja područja Lokalne akcijske grupe ''UNA'' 2013.-2014. temeljni  je dokument strateškog planiranja područja koje obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave: grada Hrvatske Kostajnice, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Majur, Jasenovac i Sunja.  
Dokumentom je izrađen plan održivog i ujednačenog razvoja cjelokupnog područja na kojem djeluje Lokalna akcijska grupa ''UNA''. Kako je poljoprivreda vrlo važna gospodarska grana na cijelom području LAG-a, u Strategiji je stavljen poseban naglasak na daljnjem unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Također treba istaknuti kako gotovo cijelo područje LAG-a Una graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom, te je kroz prioritete postavljene Strategijom moguće kreirati brojne prekogranične projekte  čija bi realizacija trebala pridonijeti provedbi Programa prekogranične suradnje RH-BIH.

 
>> Pogledaj Strategiju