OTVOREN NATJEČAJ ZA RADNICE ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Ispis
Kreirano 27 Srpanj 2020

Lokalna akcijska grupa Una provodi projekt „Kad se naše ruke slože“ u sklopu natječaja „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

LAG Una raspisuje oglas za prijem RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - ukupno 25 izvršiteljica: 

- 10 izvršiteljica za područje općine Hrvatske Dubice, 

- 5 izvršiteljica za područje grada Hrvatske Kostajnice i 

- 10 izvršiteljica za područje općine Sunja. 

Vrsta zaposlenja je puni radni odnos radni na određeno vrijeme od 12 mjeseci. 

Poslovi će se obavljati na području općine Hrvatske Dubice, grada Hrvatske Kostajnice i općine Sunja.

Od izvršiteljica se očekuje:

  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja, i drugi kućanski poslovi);

  • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština;

  • pomoć pri odlasku u šetnju;

  • obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
punoljetnost / hrvatsko državljanstvo / najviše završena srednja škola / da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a. 

Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:

  1. prijava (vlastoručno potpisana zamolba),

  2. životopis,

  3. presliku osobne iskaznice,

  4. presliku dokaza o završenoj školi,

  5. potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave oglasa),

  6. potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem. 

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 10 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno do 3.8.2020.), s naznakom:

»Oglas za izbor radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - ne otvarati«

 na adresu:

Lokalna akcijska grupa Una

Sv. Mihovila 2, Majur

44 430 Hrvatska Kostajnica

 

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene.

 

 

 

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika